วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในการรับ การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เด็กหญิงวินิทรา ภักดีพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกล่าม

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019