วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกๆนักเรียน ในการเข้าค่าย”ปฐมวัย เพื่อลูกรัก” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019