วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019