วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1