วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ ซึ่งมีข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 224 คน เข้ารับการอบรม คณะวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1 และคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี