วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองการกุศล “มุทิตา พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี”

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองการกุศล “มุทิตา พัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี” พร้อมด้วย นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นายสุกันฑ์ ส่างช้าง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 โดยมีนาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 และเพื่อระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี โดยรายได้เหลือจากหักค่าใช้จ่าย นำไปซื้อพัดลมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในบริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ให้มีความพร้อมในการดำเนินการวิชาการลูกเสือต่อไป ในการนี้มี ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมพิธี โดยพิธีจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

>>>>>>ภาพกิจกรรม<<<<<<<