วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ เข้าแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่   เข้าแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ