วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมในพิธีพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบทางไกล “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขั้นพื้นฐาน”

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2019