วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้พบปะ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการพัฒนาฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล นายสุชาติ กลัดสุข ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายพิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นางสาวจารุณี บุรุษชาติ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวสุวิมล อิ่มศรี เจ้าหน้าที่ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2019