วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำศึกษานิเทศน์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมรวมพลังพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำศึกษานิเทศน์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมรวมพลังพัฒนาโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธาน ภายในงานมีพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” และเยี่ยมผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ภาคีในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาตามฐานต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี