วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเดือน ทองกุล นายสวัสดิ์ แสงขัน ซึ่งเป็นรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ทั้งสองท่าน ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยนายเดือน ทองกุล นายสวัสดิ์…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019