วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.39 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธียกเสาเอก และเสาโท ศาลารวมใจ สพป.อุดรธานี เขต 1

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.39 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธียกเสาเอก และเสาโท ศาลารวมใจ สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 โดยพิธีจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1