วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ออกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มโรงเรียนธาตุ-จอมศรี ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ สนามสอบโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ กลุ่มโรงเรียนโคกโพธิ์ บ้านยวด หินโงม

วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานี…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019