วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ดร.เจตนา เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะทำงานติดตามโครงการพัฒนาฯ สพฐ.ได้พบปะและมอบแนวทางวิธีการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน กับภาระหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาที่ 15 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ดร.เจตนา เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.45 น. ดร.วัลลภ สงวนนาม ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.พร้อมด้วย…

โพสต์โดย สพป.อุดรธานี เขต 1 เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019