เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงขันทอง

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด สร้างสรรค์ผลงานสนุกสนานด้วยMicrosoft Word 2010

Icon

บทคัดย่อ 73.17 KB 13 downloads

ไฟล์แนบ... ...

เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชุด สร้างสรรค์ผลงานสนุกสนานด้วย Microsoft Word 2010
โดย นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านดงขันทอง สพป.อุดรธานี เขต 1