เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนจัดซื้อจัดจ้าง สพป.อุดรธานี เขต 1