แก้ไขประกาศบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ