การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓