วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำคณะ รอง ผอ.สพท. ฝึกประสบการณ์ กลุ่มที่ 5 (สพป.) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสินเจริญ และตลาดผ้านาข่า

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นำคณะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 5 (สพป.) ทั้งสิ้น 16 ราย ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสินเจริญ โดยมี นายธานินทร์ อุปมาโท ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสินเจริญ และคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสินเจริญ ช่วงบ่าย นายภัญญู ภูริศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริง ณ ตลาดผ้านาข่า โดยมี นายอาคม สีหบุตร ประธานตลาดผ้านาข่าและคณะให้การต้อนรับ ณ ตลาดผ้านาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี