วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สพร.สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้ได้รับการพัฒนาฯ ประจำหน่วยพัฒนาศึกษานิเทศก์ ที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำหน่วยพัฒนาที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รุ่นที่ 18 พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกฝ่ายร่วมต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สพร.สพฐ. ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สพร.สพฐ. และ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. 31 เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการฯ และผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี