ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๓