วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมชมรมกอล์ฟเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี-หนองบัวลำภู

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชมรมกอล์ฟเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี-หนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกอล์ฟแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในการนี้มี ผอ.โรงเรียน และผู้แทนของแต่ละเขตพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี