วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบ และการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยและที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับพื้นที่ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญ โฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี