วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมี ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมหนองประจักษ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี