วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และศึกษานิเทศก์ โดยมี ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี