วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.45 น. สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.45 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) พร้อมด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองประจักษ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี