วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมธุรการด้านไอทีประจำกลุ่ม เตรียมขยายผลการใช้แอปพลิเคชั่น “Zoom Cloud Meetings”

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมธุรการด้านไอที เพื่อทำความเข้าใจและเป็นผู้ขยายผลการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings การประชุมทางไกลออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน สำหรับรองรับมาตรการเร่งด่วนของ สพฐ. ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี