วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นางอรุณศรี สว่างศรี

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นางอรุณศรี สว่างศรี ภรรยาของ ว่าที่ร้อยตรี คำพอง สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาไห ในการนี้มี ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติร่วมไว้อาลัย ณ ศาลาวัดอาจสุรวิหาร (วัดหนองบัว) อ.เมือง จ.อุดรธานี