วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอหนองวัวซอ

วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอหนองวัวซอและสถานศึกษาในอำเภอหนองวัวซอ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ตามเป้าหมายที่ว่า “เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1” โดยมุ่งหวังให้เด็กอุดร 1 เป็นเด็กดี เด็กเก่ง และเด็กที่มีความสุข ในการนี้มี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองวัวซอ และคณะครู ร่วมการสัมมนา โดยมีนายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหญ้า เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายไชโย เกาะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล กล่าวขอบคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี