วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 บันทึกเทปจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาเด็กอุดร 1 เป็นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 บันทึกเทปจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษาเด็กอุดร 1 เป็นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการนี้มี นางสาวอุทินนิกร ธีระสาร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ร่วมให้กำลังใจ ซึ่งการบรรยายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี