วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 (นครหมากแข้ง)

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มโรงเรียนเมือง 1 (นครหมากแข้ง) และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ตามเป้าหมายที่ว่า “เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1” โดยมุ่งหวังให้เด็กอุดร 1 เป็นเด็กดี เด็กเก่ง และเด็กที่มีความสุข ในการนี้มี นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมการสัมมนา โดยมี นายถาวรวิทย์ อินทกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมภาสกร ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี