วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2”

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ในการนี้มี นายศุภชัย ศรีหาใต้ และนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะผอ.โรงเรียน ร่วมให้กำลังใจ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) นำโดย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประเมินฯ ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี