วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม คุณพ่อคูณ ขวัญทองห้าว

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 18.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมาย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการสวดพระอภิธรรม คุณพ่อคูณ ขวัญทองห้าว บิดาของนายวินัย อสุนี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในการนี้มี ผอ.กลุ่ม ผอ.โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี ณ ศาลาวัดป่าศรีชมภู ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย