วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนการสอน นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 46 แห่ง และครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน รวม จำนวน 138 คน วิทยากรจากศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู […]

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการพัฒนาฯโดยมี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับการพัฒนา ระหว่าง วันที่ 7-10 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภู […]

1 2 3 4 5 54