วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยนายสวัสดิ์ แสงขัน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการพัฒนาฯโดยมี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ศึกษานิเทศก์ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับการพัฒนา ระหว่าง วันที่ 7-10 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภู […]

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 1 มอบให้นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแบ่งกลุ่มจังหวัด (กลุ่มที่ 2) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ จำนวน 150 คน ได้แก่ สพป.บึงกาฬ เขต 1 หนองคาย 2, สพป.สกลนคร 3, สพป.อุดรธานี 4 สพม.20 สพม.21 และ สพม 23 รวมทั้งสิ้น 13 เขต

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายภัญญู ภูริศ […]

1 2 3 4 38