วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนการสอน นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 46 แห่ง และครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน รวม จำนวน 138 คน วิทยากรจากศึกษานิเทศก์และครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู […]

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมในพิธีพร้อมรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบทางไกล “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขั้นพื้นฐาน”

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายภัญญู ภูริ […]

1 2 3 4 5