วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการนี้ ดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ผอ.กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล กล่าวต้อนรับ และขอบคุณประธาน พร้อมรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1 และข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอนภาษาไทย ร่วมเป็นวิทยากร

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภัญญู ภู […]

1 2 3 4 5