วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นางสาวนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางวิภาพร คำบุญเรือง นักวิชาการศึกษานางจิรนาถ อินแสง ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบ่อและการพัฒนารูปแบบโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ร่วมกับโรงเรียนเพ็ญพิทยาคาร ภายใต้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในกลุ่มโครงการกองทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป […]

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.30 น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและนักเรียนในกิจกรรมรอบกองไฟของการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสหวิทยาเขต สตรีราชินูทิศ ปีการศึกษา 2561 ในการนี้ นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้กำลังใจ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.30 น. ดร.ธีร […]